VEELGESTELDE VRAGEN

Mogen priesters trouwen?

Ja.

Wijden jullie vrouwen?

Ja.

Is er een plicht tot celibaat?

Nee.

Zijn er beperkingen voor homoseksuele mensen?

Nee.

Kan iedereen priester worden?

Ja en nee. Ja, in principe kan iedereen priester worden. Dat betekent dat het binnen de menselijke mogelijkheden ligt om priester te worden. Maar niet iedereen blijkt geschikt om aan de eisen, verantwoordelijkheden en innerlijke houding te voldoen om priesterschap in dit leven gestalte te geven en uit te dragen.

Hoe kan ik priester worden?

Kandidaten, die priesterschap aspireren worden uitgenodigd voor een gesprek.
Is de uitkomst hiervan gunstig, dan worden verdere afspraken gemaakt voor een traject van scholing, screening, training en begeleiding dat meerdere jaren in beslag neemt.

Kandidaten dienen ten minste de lagere en hogere wijdingen te doorlopen voor een geldig priesterschap.

Moet ik lid worden van een theosofische vereniging?

Nee.

Moet ik mijn lidmaatschap van een andere kerk opzeggen?

Nee.

Welke wijdingen zijn er?

Wij kennen meerdere wijdingen. De zogenaamde lagere wijdingen van Klerk, Deurwachter, Lezer, Exorcist en Acoliet.
En de zogenaamde hogere wijdingen van Subdiaken, Diaken, Priester en Bisschop.

Wat kost het lidmaatschap van de Orde van de Jonge Ritus?

De Orde van de Jonge Ritus kent geen financiële lidmaatschap.
Zij is als ANBI volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen, giften, schenking en legaten.

Welke vergoeding krijgen geestelijken?

Geen.
Niemand in onze orde ontvangt een geldelijke vergoeding voor haar of zijn diensten.

Hoe komen jullie aan de naam Orde van de Jonge Ritus?

In onze naam wordt ten eerste tot uitdrukking gebracht dat elke dienst een ritus is.
Dat wil zeggen dat elke dienst een consistent geheel van vaste, voorgeschreven vormen en handelingen is, vol symboliek, die verwijst naar de inhoudelijke betekenis van de handelingen.
Het tweede dat in onze naam naar voren komt is dat de riten, hoewel ze teruggaan op een traditie van eeuwen, door hun innerlijke en transcendente werking altijd ‘levend’, ‘jong’, zijn.
Tenslotte geeft onze naam aan dat we een orde willen zijn. Daarmee willen we uitdrukken dat we in gemeenschappelijke verbondenheid geestelijke en morele ontwikkeling, onderlinge waardering en wederzijdse hulp nastreven.