IN MEMORIAM13 Januari 2020 overleed Bp. Louise Lombard na een kort ziekbed.

Moge het eeuwige Licht haar omstralen!