2020 BISSCHOP-ELECT
Priester Marc Croux OSB

Bisschop-elect van de Orde van de Jonge Ritus

Priester Marc spreekt vloeiend vijf talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans;
woonde in zeven landen: België, Duitsland, Frankrijk, USA, Malta, Spanje en Zwitserland
en heeft gestudeerd aan de Universiteit van Utah, Universiteit Gent en de Universiteit Leuven.
Hij doceerde danstherapie, Engels en Nederlands voor Franstalige migranten in Brussel en Fitness Gewichtheffen lessen voor Sportnet in Gent; met certificaten voor aerobicsinstructeur.
Hij gaf ook een cursus voor Toeristische Entertainers voor de VDAB in België in Gent.

Pr. Marc werd geboren in een rooms-katholiek gezin, maar werd op 16-jarige leeftijd lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (LDS) en werd later gewijd in zowel het Aäronitisch als het Melchisedeks priesterschap.
Na zijn afstuderen bij Humaniora Scientific in 1979, diende hij in het leger bij de NAVO-strijdkrachten in Duitsland.
Na twee jaar in de LDS-kerk in Frankrijk te hebben gediend, keerde hij terug naar België, trouwde en vertrok naar de VS om moderne dans te studeren bij Anne Riordan aan de Universiteit van Utah. Hij deed een minor in het Honours programma Astronomy.
Hij was daar predikant in het universitair ziekenhuis en was voorzitter van de University International Student Association.
Na een scheiding verliet hij de Mormoonse kerk en werd actief in de plaatselijke Resurrection Metropolitan Community Church.
Daarna, na zijn studie, werkte hij bijna twee decennia als entertainer, voornamelijk in Spanje.

In 2006 werd hij uitgenodigd om lid te worden van de Goede Herder Gemeenschap nadat hij met hen betrokken was geraakt bij het opzetten van de Holebikerk in Gent. Hij werd bekeerd als broeder door bisschop Gino en werd later door hen in 2008 tot diaken gewijd in de Sint Vincentiuskapel in Gent.
Nadat de Holebikerk was opgeheven en de gemeente in Dendermonde, Br. Marc bleef als eenzame broeder in Gent. Op zoek naar spiritueel leiderschap sloot hij zich aan bij de Orde van de Jonge Ritus en werd door Bisschop Louise Lombard gewijd op 24 mei 2010 in de Sint Vincentiuskapel in Gent, en zijn certificering als Celebrant voor de Orde van de Jonge Ritus vond plaats op 22 september van datzelfde jaar.

Pr. Marc zet zijn Benedictijnse traditie voort met dagelijkse Psalmmeditaties en gebeden.