Orde van de Jonge Ritus

ACHTERGRONDEN 

Lees meer over de Orde van de Jonge Ritus… 

Klik hier!
DIENST BIJWONEN

Kijk waar je een dienst kunt bijwonen

Klik hier!
VEELGESTELDE VRAGEN

Staat jouw vraag erbij?

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen

Wij vinden het inspirerend om in kleine kring samen onze diensten te vieren
en innerlijk te werken aan een levende relatie met God.


“Want ons hart is zonder ruste,
tot het vrede vindt in U.”

Onze diensten zijn door de stichtend bisschoppen van de Liberal Catholic Church, waarop de Orde van de Jonge Ritus terug gaat, herzien.
Het doel was te komen tot diensten waarin hoop, vreugde en blijdschap tot uitdrukking komen.

Hoop, vreugde en blijdschap vernieuwen ons innerlijk.
Ze doen innig goed en doen daarmee recht aan de goedheid van God.


In deze hectische tijden van snelle ontwikkeling voor mens en maatschappij, zoveel impulsen en verplichtingen, nieuws dat ons van over de hele wereld zo snel kan bereiken, noem maar op…
is verstilling en innerlijke rust een weldaad.
Om onszelf te hervinden… Om onze verbinding met God te hervinden… en te verdiepen…

Ieder van ons heeft op individuele wijze verbinding met God en legt daarbij andere nadruk of heeft andere invalshoeken.
Waar de een mystiek hoog prijst, komt een ander door een plotselinge Godservaring juist op een heel nieuw spoor van geestelijke ontwikkeling.
Voor weer een ander is gnosis, of de werken van barmhartigheid de belangrijkste inspiratie, of juist het goed rentmeesterschap.

Daarom bieden wij vrijheid van geloof.
Vrijheid van geloof in die zin dat van niemand wordt geëist om bepaalde ideeën of leerstellingen te onderschrijven als voorwaarde voor het ontvangen van de sacramenten.

Het zegel van de Orde van de Jonge Ritus bevat een rijkdom aan symboliek.

 

Het kruis

Als een bij uitstek christelijk symbool bevat het zegel natuurlijk het kruis.
Een kruis kan verwijzen naar de verbinding van geest en materie, het kan symbool staan voor de mens met twee uitgestrekte armen. Het kruis kan symbool staan voor de ordening en het evenwicht van al het leven in de kosmos.

Wij gebruiken een kruis zonder corpus.
Bij ons is niet zozeer het lijden van Jezus de centrale boodschap maar de Opstanding van Pasen.
Opdat wij, door middel van het vieren van de liturgie kunnen groeien om “in staat te zijn met alle heiligen te vatten wat de lengte en de breedte en diepte en hoogte is van Christus – die alle kennis te boven gaat – en om de volheid te bereiken die de volheid van God zelf is.” (Efez. 3:18-19).

 

Een cirkel

De cirkel is het symbool van oneindigheid, van perfectie en daarmee ook een symbool voor God.
De weggerolde ronde sluitsteen bij het graf symboliseert onsterfelijkheid, want Jezus is opgestaan.
Bijvoorbeeld de ridders van de ronde tafel, het labyrint of de slang in de vorm van een cirkel die in haar eigen staart bijt – het zijn cirkels waarin wijsheid en onsterfelijkheid manifest worden.
God wordt ook wel beschreven als een cirkel waarvan de omtrek nergens en het middelpunt overal is.

 

Een vijfpuntige ster met de punt naar boven: het pentagram

In de gnostiek symboliseert de vijfpuntige ster, het pentagram, de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether.
Voor de Bogomielen was het een herkenningsteken. De vijf punten kunnen ook symbool staan voor de stralen van de zon, of voor perfectie en schoonheid, of als wegwijzer.
In veel religies heeft het pentagram een belangrijke plaats. Ook kan het pentagram een beeld van de mens betekenen: hoofd, twee armen aan weerszijden van de romp en twee benen.  

In de christelijke iconografie staat het pentagram symbool voor de vijf wonden van Jezus Christus en ook voor het verknopen van begin en einde in Christus: de alpha en de omega.

 

Een kelk met geconsecreerde hostie omgeven door een vlam

Zowel kelk als hostie spelen een cruciale rol in de Heilige Eucharistie als dragers van Gods liefde en kracht.
De vlam is op te vatten als vuur van de Heilige Geest: inspirator, genezer en heiligmaker.
De vlam komt in het Oude Testament voor als brandend braambos, wat voor Mozes het teken was om de berg op te gaan om de wet te ontvangen.Vrijheid

Vrijheid, in de zin van afwezigheid van dwang, is belangrijk voor geestelijke groei en vooruitgang.
Een waarheid kan voor iemand geen waarheid zijn, noch een openbaring een openbaring, totdat zij of hij voor zichzelf inziet dat deze waar is.

Vrijheid gaat hand in hand met verantwoordelijkheid en samenwerking.
Ieder mens is verantwoordelijk voor zichzelf en de eigen handelingen.
Ieders vrijheid eindigt waar ze die van de ander raakt.
Als mens zijn we interafhankelijk en deze vrijheid maakt waarachtige en constructieve samenwerking mogelijk. 

De sacramenten, vanouds ingesteld, zijn kanalen voor Goddelijke genade, hulp en kracht, waardoor de mens een directe invloed ervan ondergaat.  Het zou hybris zijn en geen blijk vertrouwen als de mens hier voorwaarden aan zou gaan verbinden. Een ieder die oprecht en met eerbied deel wil hebben aan een sacrament, wordt daartoe van harte uitgenodigd.Zeven Sacramenten

Wij bedienen zeven sacramenten. Doop, Vormsel, Heilige Eucharistie, Huwelijk, Heilig Oliesel, Biecht en Priesterschap. Het priesterschap staat in principe open voor iedereen, die dat aspireert, en wordt verleend aan hen die daarvoor geschikt blijken.Twee vormen van priesterschap

Wij kennen twee vormen van priesterschap.

1. Innerlijk priesterschap, waarbij de priester uitsluitend is geautoriseerd tot vieringen in haar of zijn privé sfeer met een aangepaste vorm van liturgie.

2. Priester Celebrant, zij of hij is priester of bisschop, is geautoriseerd voor volwaardige en openbare diensten en is gerechtigd namens de Orde van de Jonge Ritus te spreken.Het hoogste gezag

Het hoogste gezag berust bij de bisschoppen, die altijd celebrant zijn. Maar liever opteren wij voor constructieve uitwisseling van ideeën en invalshoeken om samen elkaar een religieus thuis te bieden.